Beweging en expressie

The message behind the words, is the voice of the heart.”
Rumi

Contacteer ons

Je kunnen en mogen laten zien...
Je stem laten klinken…
Expressie geven aan wat je voelt…

lijn

Mag daar wat meer ruimte voor zijn? 
Op een fysieke, diepgaande, maar speelse manier wordt er gewerkt waarbij voelen en ervaren een belangrijke plaats inneemt. De stem, je ademhaling, je lichaams- en bewegingstaal wordt als spiegel gezien van het innerlijk. 

In de begeleiding wordt de relatie gelegd tussen beweging, emotie en lichaam met de bedoeling om tot een authentieke en natuurlijke expressie te komen en je zelf als mens te laten zien.

Systemisch coachen

Door deze diepgaande coaching techniek ga je ánders kijken en zoeken naar antwoorden die je op het eerste zicht niet kent. Zowel de blokkade als de oplossing wordt zichtbaar. Wat mag er opgeruimd worden in je oude gewoontes?

We werken meestal individueel met vloerplaten of kleine figuurtjes. Zo kan je makkelijker gaan voelen en ervaren wat een rol speelt. Deze manier van werken is gebaseerd op systeemwerk (of familie-opstellingen van Bert Hellinger). 
Meer info...

Maak een afspraak

Lichaamsgerichte therapie

Zoals de naam lichaamsgerichte psychotherapie zegt is het een therapie vorm waarbij het lichaam en het denken in beweging wordt gebracht.

Om dit te bekomen wordt er gebruik gemaakt van gesprekken, ademhalingstechnieken en lichaamsoefeningen. De rode draad is het ontdekken van iemand zijn natuurlijke bewegingsmogelijkheden, het bewust worden van belemmerende gedachten/emoties en de transformatie van deze laatste. Alles wat geleerd wordt in de sessies is dadelijk toepasbaar in het dagelijks leven.

Maak een afspraak

Contacteer ons voor een afspraak!

Maak een afspraak